Nauczyciele: 


Wojciech Adamczewski – język niemiecki
Piotr Andrynowski – fizyka, informatyka
Iwona Baranowska – język polski
Nel Cichoszewska - nauczyciel biblioteki
Krzysztof Chudak - historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
Aldona Cichocka – matematyka, technika
Rozalia Dekiert - edukacja wczesnoszkolna
Violetta Dębniak - biologia
Małgorzata Domagała – edukacja wczesnoszkolna
Olga Domagała - nauczyciel wspomagający
Janina Franek - język polski
Tomasz Frąckowiak - wychowanie fizyczne
Katarzyna Grocka - edukacja wczesnoszkolna
Alina Gromnicka – Tańska - język angielski
Honorata Jagodzik – wychowanie przedszkolne, nauczyciel wspomagający
Agnieszka  Jankowska - edukacja wczesnoszkolna
Monika Janowicz - historia, informatyka,
Maria Józefczak – nauczyciel świetlicy
Renata Kamieniarz - edukacja wczesnoszkolna
Iwona Kamińska – nauczyciel świetlicy
Paulina Klecha - język angielski
Rafał Klem – informatyka, technika
Olga Konys - pedagog, psycholog
Marzena Kowalczyk – nauczyciel świetlicy
Agata Kulus – język polski
Barbara Ławniczak - edukacja wczesnoszkolna
Aneta Matuszczak - chemia, biologia
Karol Marciniak - wychowanie fizyczne
Ewa Marecka - wychowanie przedszkolne
Agnieszka Matuszkowiak – język angielski
Hanna Mielcarek– edukacja wczesnoszkolna
Filip Michałkowski - religia
Ilona Mueller – wychowanie przedszkolne
Iwona Nawrocka - edukacja wczesnoszkolna
Olena Nowak - wychowanie przedszkolne
Anna Nowicka - język angielski
Joanna Pawlicka – język polski
Edward Pawlicki - informatyka, geografia, matematyka
Barbara Perz – matematyka
Dagmara Piątek - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel biblioteki
Magdalena Plewka  – język angielski
Robert Plewka - wychowanie fizyczne
Hanna Portala – język polski
Żaneta Prajs - religia
Ryszard Primel – wychowanie fizyczne
Alicja Przybyłek – plastyka, muzyka
Adriana Rayall de Ragan - matematyka
Dominika Rusek – biologia, wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
Marta Ruta - wychowanie przedszkolne
Ilona Rząsa - historia, wos
Krystyna Schulz – przyroda, edukacja wczesnoszkolna
Joanna Skrzypczak - matematyka, informatyka
Anna Smelkowska - edukacja wczesnoszkolna
Joanna Spalony - edukacja wczesnoszkolna
Hanna Spławska - Dobroń - geografia
Danuta Strzelczyk – wychowanie fizyczne
Joanna Sworacka - wychowanie przedszkolne
Izabella Szablewska – doradca zawodowy
Kinga Szczerbal – matematyka, wychowanie do życia w rodzinie
Wiktoria Szejn – język angielski 
Agnieszka Szmytowicz - język polski
Monika Szudra – religia, wychowanie do życia w rodzinie
Małgorzata Szymańska– muzyka, plastyka
Ewelina Świdzińska – nauczyciel świetlicy, nauczyciel wspomagający, wychowanie do życia w rodzinie
Piotr Świdziński - informatyka
Marta Tomczak – terapeuta pedagogiczny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Michał Tomczak – wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne
Magdalena Tomowiak-Habernik - edukacja wczesnoszkolna
Izabela Wajske - pedagog szkolny
Halina Walenczewska - edukacja wczesnoszkolna
Andrzej Weber – wychowanie fizyczne
Rita Wielińska – język niemiecki, język angielski
Aldona Wleklik - religia
Iwona Włoch – matematyka, informatyka
Monika Włoch - język polski, logopeda
Magdalena Woś - logopeda
Marcelina Wysokińska - język angielski
Magdalena Zimniak - edukacja wczesnoszkolna
Dorota Żak - edukacja wczesnoszkolna